تنهاترین تنها شعبه دیگری نداردیکشنبه 15 تیر1393
bacheha dg inja nemiam shayad sali y bar!!! chon ba in web koli khatere daram hazfesh nemikonm! pas age khastin baham dar ertebat bashin biain fb inam useram: vahid zaree bye dostaye golam :)
+ 20:3 vivi
پنجشنبه 14 شهریور1392

دلــــم بالــکنی می خواهـــد رو به شهـــر…

و کمی بـاد خنکــــ و تاریکـــــی …

یکــــ فنجان بــزرگــــ قهوه …

یکـــ جرعه تــو … یکــــ جرعه من …

و سـکوتـــی که در آن دو نگـــاه گـــره خـــورده باشـــد …

بی کلام…

میـــــدانی…!؟

دلــــم یک “من” می خواهــد بـــرای تــو…

و یک “تــو” تـــا ابــــد بــرای من …

و باز هم ۳ نقطه های بی پایانِ من…(!)

+ 13:41 vivi
شنبه 9 شهریور1392

از یک روزی به بعد...حذف می کنی عادت ها را...احساس ها را...
آدم ها را...آدم ها را...آدم ها را...
یک کاغذِ سفید،
یک به نام ِخدا،
یک نقطه سر ِ خط....

از یک روزی به بعد، برایِ خودت،
برایِ دلت، روز می گذرانی،
بی خیال می شوی...

از یک روزی به بعد،
برایِ آدم بودن، آدم ماندن،
برایِ احساست

برایِ خودت میروی و پشتِ سرت را هم نیم نگاهی نمی کنی...
 
 
 

+ 21:40 vivi