تنهاترین تنها شعبه دیگری ندارددوشنبه ۲ شهریور۱۳۹۴


راحت قهوه ات را بخور


از ته اين فنجان نه کسي آمده ست


نه کسي مانده ست


فال تو همين طعمي ست که مي چشي …
 

+ 23:1 vivi
سه شنبه ۲۷ مرداد۱۳۹۴

ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺎﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ...


ﺩﻭﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ،ﺩﺭﻭﻥ ﻗﺒﺮﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ...


ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﻗﺒﺮ ﺑﺤﺜﻢ ﺑﺎﺧﺪﺍ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ !!!

+ 15:27 vivi
چهارشنبه ۱۵ مرداد۱۳۹۳

میان دود سیگارم، با خاطرات زندگی میکنم...!!!

+ 15:53 vivi