تنهاترین تنها شعبه دیگری نداردچهارشنبه 15 مرداد1393

میان دود سیگارم، با خاطرات زندگی میکنم...!!!

+ 15:53 vivi
یکشنبه 15 تیر1393
bacheha dg inja nemiam shayad sali y bar!!! chon ba in web koli khatere daram hazfesh nemikonm! pas age khastin baham dar ertebat bashin biain fb inam useram: vahid zaree bye dostaye golam :)
+ 20:3 vivi
پنجشنبه 14 شهریور1392

دلــــم بالــکنی می خواهـــد رو به شهـــر…

و کمی بـاد خنکــــ و تاریکـــــی …

یکــــ فنجان بــزرگــــ قهوه …

یکـــ جرعه تــو … یکــــ جرعه من …

و سـکوتـــی که در آن دو نگـــاه گـــره خـــورده باشـــد …

بی کلام…

میـــــدانی…!؟

دلــــم یک “من” می خواهــد بـــرای تــو…

و یک “تــو” تـــا ابــــد بــرای من …

و باز هم ۳ نقطه های بی پایانِ من…(!)

+ 13:41 vivi